Wprowadzenie # 1 do masowej komunikacji tekstowej, media i kultura oferuje krytycznego podejścia do umiejętności korzystania z mediów, perspektywy kulturowej, opowiadanie atrakcyjnych

i kompleksową ofertę z mediów, aby pomóc uczniom zrozumieć skomplikowane relacje między środkami masowego przekazu i naszej kultury

wspólnego. A ponieważ każdy rok przynosi wiele zmian w (więcej…)

Przez Jego łaskę, I

Am What I Am – 1 Kor 15:10 świecie cierpi z powodu szkodliwych choroby. Wchodzi on w momencie poczęcia i wszyscy ponoszą skutki aż do dnia naszej śmierci.

To się nazywa „Sin”. Sin rozbija lustro, które pozwala link nam zobaczyć się poprawnie.

Nie zniekształca to obrazu (więcej…)

^